آموزش بافت کفش نوزادی پسرانه + ویدیو

کامواباف قصد دارد در این آموزش، بافت کفش نوزادی پسرانه را آموزش دهد.

این آموزش به همراه شش ویدیو آموزشی است که بتوانید بهتر آموزش ببنید و ببافید و لذت ببرید.

این کفش کاملا پا نوزاد رو می پوشونه

این کفش نوزادی مناسب سه تا 9 ماه

یک کلاف کاموا صد گرمی کافی است

برای بافت 43 دانه سر می اندازیم

چطور کفش نوزادی پسرانه را ببافیم؟

 رج اول

همه دانه ها را به زیر می بافیم.

رج دوم

دوباره همه دانه ها را به زیر می بافیم.

رج سوم

دانه اول را بر میداریم، یک دانه به زیر، سپس یک دانه اضافه می کنیم(مانند ویدیوآموزشی)، 19 دانه به زیر می بافیم، از یک نشونی استفاده می کنیم، یک دانه اضافه می کنیم، یک دانه به زیر، دوباره یک دانه اضافه می کنیم، یک نشونی میذاریم، دوباره 19 دانه به زیر می بافیم، یک دانه اضافه می کنیم، یک دانه به زیر، دانه آخر را هم به رو می بافیم.

رج چهارم

دانه اول را نمی بافیم، همه دانه ها را به زیر می بافیم.

رج پنجم

دانه اول را بر میداریم، یک زیر، یک دانه اضافه می کنیم، 20 تا دانه به زیر می بافیم، یک دانه اضافه می کنیم، سه تا زیر، یک دانه دوباره اضافه می کنیم، بقیه دانه ها را به زیر ، دانه آخر به رو می بافیم.

بافت را تا جایی ادامه می دهیم که تعداد دانه های وسط به نه دانه برسد.

ویدیو آموزشی بافت کفش نوزادی پسرانه قسمت اول

در حال بارگذاری پخش کننده...

در این مرحله می خوایم قسمت وسط جلو رو ببافیم تا بند را بالاش قرار دهیم.

رج بعدی

در این رج چهارده تا دانه رو بر میداریم نمی بافیم، 14 تا دانه هم از آخر،31 دانه در قسمت وسط باقی می ماند، حالا نخ کاموا را بریده و از این قسمت شروع به بافتن می کنیم

دانه اول و دوم را به زیر می بافیم، دو تا دونه بعد رو دوتا یکی می کنیم، پنج تا دانه به زیر، نخ میاد روی کار دو تا دانه بعدی رو دو تا یکی می کنیم، چهار تا دانه به رو، تا می رسیم به دونه وسط بافت کفش نوزادی، دونه بعدی را بر میداریم نمی بافیم، چهار تا به رو، دو تا یکی به رو، پنج تا به زیر، دو تا یکی به زیر، دو تا زیر، 14 دانه آخر را جدا کرده و نمی بافیم.

از یک میل دیگر استفاده می کنیم

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم به جز آن دانه وسط که به رو می بافیم.

ویدیو آموزشی بافت کفش نوزادی پسرانه قسمت دوم

در حال بارگذاری پخش کننده...

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دانه دوم به زیر، دو تا یکی به زیر، چهار دانه به زیر، نخ میاد روی کار، دو تا یکی به رو، سه تا به رو، دونه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، سه دانه به رو، دو تا یکی به رو، نخ میره زیر کار، چهار تا زیر، دو تا یکی به زیر، دو تا دانه آخر را هم به زیر می بافیم.

به همین ترتیب دانه ها رو کم می کنیم تا به پنج دانه برسد.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، نمی بافیم، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم به غیر از دانه وسط که به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، دومی به زیر، دو تا یکی به زیر، سه تا زیر، نخ میاد روی کار، دو تا یکی به رو، دو تا رو، دونه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، دو تا رو، دو تا یکی به رو، سه تا زیر، دو تا یکی به زیر، دو تای آخر را هم به زیر می بافیم.

پشت بافت هم به غیر از دونه وسط بقیه رو به زیر می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دانه بعدی به زیر، دو تا یکی به زیر، دو تا زیر، نخ میاد روی کار، دو تا یکی به رو، یک دانه به رو، دانه وسط رو هم بر میداریم نمی بافیم، یک رو، دو تا یکی به رو، دو تا زیر، دو تا یکی به زیر، دو تای آخر هم به زیر می بافیم.

باز هم پشت بافت، همه دانه به زیر فقط دانه وسط به رو بافته می شود.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، یک دانه به زیر، دو تا یکی به زیر، یک زیر، دو تا یکی به رو، دانه وسط رو بر میداریم، دو تا یکی به رو، یک زیر، دو تا یکی به زیر، دو تای آخر هم به زیر می بافیم.

پشت هم همانطور که گفته شد می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، یک دانه به زیر، دو تا یکی به زیر، یک رو، بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، دانه بعدی به رو، دو تا یکی به زیر، دو تای آخر را هم به زیر می بافیم.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، یک زیر، دو تا یکی به زیر، دونه بعدی رو بر میداریم، دو تا یکی به زیر، دو تای آخرهم به زیر بافته می شود.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دو تا زیر، دانه وسط به رو، سه تا دانه بعدی را به زیر می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم؛ یک دانه به زیر، سه تا یکی به زیر، دو تا دانه آخر را هم به زیرمی بافیم.

تا اینجای بافت تعداد دانه های پنج تا شد.

ویدیو آموزشی بافت کفش نوزادی پسرانه قسمت سوم

در حال بارگذاری پخش کننده...

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم.

حالا با این پنج دانه، 14 رج ابری می بافیم. که می تونید داخل سنجاق قفلی قرار دهید تا بعدا به بافتش ادامه دهید.

برای بافت 14 دانه کنار، ما از رنگ سفید استفاده کردیم شما می تونید به سلیقه خودتون رنگ این قسمت را انتخاب کنید.

رج بعدی

همه دانه ها را به زیر می بافیم.

و از قسمت پاشنه این 14 دانه را به 14 دانه آن طرف وصل می کنیم و به بافت همه از زیر ادامه می دهیم.

دوباره بر می گردیم و همه دانه ها را به زیر می بافیم.

تا اینجا یک ردیف ابری بافیم که باید تا چهار ردیف ابری ببافیم و به تعداد دانه ها را اضافه کنیم.

20 تا دونه اضافه می کنیم. طریقه اضافه کردن مانند ویدیوآموزشی انجام شود.

همه دانه ها را به زیر می بافیم و بر می گردیم و دوباره به زیر می بافیم.

حالا می خواهیم جادکمه باز کنیم.

 رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دو تا به زیر، دو تا یکی به زیر، یک ژته، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم. تا چهار رج ابری می بافیم بعد بالای بافت را کور می کنیم.

ویدیو آموزشی بافت کفش نوزادی پسرانه قسمت چهارم

در حال بارگذاری پخش کننده...

چطور بالای بافت را کور کنیم؟

برای کور کردن از قلاب استفاده می کنیم، طبق ویدیو آموزشی عمل می کنیم.

همچنین طبق ویدیو آموزشی بندینک را می دوزیم.

برای کاموا بهتر است از دکمه پایه دار استفاده کنیم. دکمه رو به قسمت بالای بافت کفش نوزادی می دوزیم.

ویدیو آموزشی بافت کفش نوزادی پسرانه قسمت پنجم

در حال بارگذاری پخش کننده...

پشت کفش نوزادی را با دقت می دوزیم و سپس کف پا را نیز طبق ویدیو آموزشی می دوزیم.

در قسمت پایین برای زیبایی بیشتر با قلاب زنجیره می زنیم.

ویدیو آموزشی بافت کفش نوزادی پسرانه قسمت ششم

در حال بارگذاری پخش کننده...

 

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و
خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو برامون در پایین همین صفحه ثبت کنید

از شما همراه محترم دعوت می کنم جهت تهیه محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت پلیور یقه هفت، بافت انواع بلوز، سارافون کودک و ….  به فروشگاه بافتنی کامواباف سری بزنید

با خرید آموزش های آنلاین بافتنی از فروشگاه وب سایت کامواباف،
حامی تولید محتوای آموزشی هنر بافتنی با دو میل باشید

 

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • زینب هنری
  2023-01-23 8:11 ق.ظ

  سلام عالی بود ولی فیلم هاش باز نشد.خداخیرتون بده

  پاسخ
  • سلام دوست عزیز این موضوع به اینترنت شما بستگی داره لطفا با اینترنتهای مختلف چک کنید مثلا همراه اول
   سلامت باشید

   پاسخ
   • سلام بانوی هنرمندامیدوارم همیشه سالم وپرانرژی باشیدمن همه اموزشهای قشنگتون دیدم وذخیره کردم دوست دارم همه شوببافم ودعاتوکنم فداتتون بشم

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up