آموزش جامع بافتنی با دو میل شماره دو

کامواباف قصد دارد در این مقاله جامع آموزش بافت انواع مدلهای معروف بافتنی با دو میل را برای شما عزیزان ارائه دهد.

آموزش مدل های معروف مدل پروانه ای، مدل اشک، مدل کروکودیل و مدل آناناسی

امیداورم این آموزش ها رو ببینید و به راحتی بتونید ببافید

لطفا سوالات خودتون را در کامنت پایین این صفحه بنویسید در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود

آموزش بافت مدلهای معروف بافتنی با دو میل

آموزش بافت مدل پروانه ای با دو میل

آموزش مدل اشک با دو میل

آموزش مدل کروکودیل با دو میل

آموزش مدل آناناسی با دو میل

آموزش بافت مدل پروانه ای با دو میل

بافت مدل پروانه ای با دو میل
بافت مدل پروانه ای با دو میل

مدل پروانه ای مدلی بسیار شیک و زیباست

از بافت ابری و بافت مدل پروانه تشکیل شده

شما باید قبل از بافت تصمیم بگیرید که می خواهید تعداد دانه ها برای بافت پروانه چنتایی باشد مثلا اگر 5 تایی باشد باید مضربی از آن را در نظر بگیرید

هر چه کاموا نازکتر باشه سعی کنید تعداد دانه ها برای بافت پروانه ها را بیشتر در نظر بگیرید تا پروانه ها بهتر دیده شوند

ابتدای کار ساده می بافیم پروانه ای در نظر نمی گیریم

رج اول

دانه اول را نمی بافیم، 5 تا دانه از زیر می بافیم، نخ رو میاریم روی کار، 5 تا دونه رو نمی بافیم روی میل سمت راست قرار می دهیم، حالا نخ را از روی کار به زیر می بریم، 5 تا دانه بعدی را به زیر می بافیم و دانه آخر را برای داشتن حاشیه زیباتر به رو می بافیم.

رج دوم

اولی رو بر میداریم، بقیه دانه ها را به رو می بافیم

رج سوم

اولی رو نمی بافیم، پنج تا دانه به زیر می بافیم، نخ رو میاریم روی کار و پنج تا دانه رو بر میداریم بدون اینکه ببافیم روی میل سمت راست قرار می دهیم و بعد نخ را به زیر می بریم و پنج دانه به زیر می بافیم

این کار را تا پنج رج ادامه می دهیم

رج بعدی

اولی رو نمی بافیم، پنج تا دانه به زیر می بافیم، از پنج تا دانه پروانه دو تا دانه به زیر می بافیم، میل رو می بریم زیر اون پنج نخ روی کار، دانه بعدی رو به زیر می بافیم و ول نمی کنیم از زیر کار میاریم به بالا، میزاریم روی میل سمت چپ، دو تا دونه رو یکی می کنیم و بقه رو به زیر می بافیم.

آموزش بافت مدل پروانه ای با دو میل
آموزش بافت مدل پروانه ای با دو میل

رج بعدی

همه رو مثل خودش می بافیم یعنی همه دانه ها را از رو می بافیم

حالا باید جای پروانه ها و ساده بافی را عوض کنیم

رج بعدی

دانه اول را نمی بافیم، نخ رو میاریم روی کار، پنج تا دانه بعدی رو بدون بافتن بر روی میل سمت راست قرار میدیم و بعد نخ را به زیر کار می بریم، پنج دانه بعدی رو به زیر می بافیم و بعد دوباره نخ رو به رو میاریم و پنج تا دونه رو بر میداریم نمی بافیم

همین کار رو مثل رج های قبلی ادامه می دهیم یعنی پنج رج می بافیم و بعد دوباره جمع می کنیم.

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش مدل اشک با دو میل

آموزش مدل اشک با دو میل
آموزش مدل اشک با دو میل

این بافت می تواند در لباس های مختلف، پتو و لباسهای نوزادی استفاده شود

پشت این کار بسیار تمیز و مرتب و شما می توانید برای بافت شال و کلاه هم از این بافت استفاده نمایید

شما می توانید با توجه به سلیقه خودتان اندازه اشک ها را تغییر دهید مثلا کوتاه تر یا بلندتر و حتی فاصله بین اشک ها را کمتر یا بیشتر در نظر بگیریم

شما می توانید این اشک ها را در آستین لباس استفاده نمایید که بسیار زیبا می شود

به شکل های مختلف می توانید از این مدل استفاده نمایید

تعداد دانه هایی که برای بافت این مدل در نظر می گیریم باید مضربی از چهار باشد یک دانه هم برای ابتدا و یک دانه برای انتهای بافت در نظر بگیریم

رج اول

دانه اول رو بر میداریم، بقیه دانه ها را به رو می بافیم

نکته: این مدل به حاشیه نیاز دارد که می توانید از کشبافت های مختلف با توجه به سلیقه خودتان استفاده نمایید ولی با همین یک رج بافت از رو هم این بافت حالتی خوبی خواهد داشت

رج دوم

دانه اول را بر میداریم، سه دانه از رو، نخ میره زیر کار، یک دانه را تبدیل به پنج دانه می کنیم(نخ میاد زیر کار یک دانه به زیر، نخ میاد روی کار یه دانه به رو، دانه زیرکار یک دانه به زیر، نخ روی کار یک دانه به رو و پنجمین دانه هم به زیر بافته می شود)، سه دانه به رو، دوباره یک دانه را مثل قبل به پنج دانه تبدیل می کنیم، سه دانه به رو، همینطور تا انتهای رج پیش می رویم.

رج سوم

دانه اول رو بر میداریم، سه تا دانه رو از زیر می بافیم، اون پنج دانه رج قبل را از رو می بافیم، سه دانه به زیر، پنج دانه به رو بافته می شود و همین کار را تا انتهای رج ادامه می دهیم.

رج چهارم

دانه اول رو بر میداریم، سه دانه به رو، پنج دانه به زیر بافته می شود، این کار را تا انتهای رج تکرار می کنیم

رج پنجم و ششم  را هم مثل رج های قبلی تکرار می کنیم

رج هفتم

دانه اول رو بر میداریم، سه دانه به رو می بافیم، نخ میره زیر کار، دو تای اول از پنج تا رو دو تا یکی می کنیم، دانه بعدی به زیر، دو تا بعدی رو هم برعکس دو تا یکی می کنیم(مانند ویدیو آموزشی)(پنج دانه به سه دانه تبدیل شد)، سه تا دانه به رو، دو تا دانه بعدی دو تا یکی به زیر، دانه بعدی به زیر، دو تا دانه بعدی دو تا یکی برعکس به زیر بافته می شود، تا انتهای رج این کار را ادامه می دهیم.

رج هشتم

را مثل خودش می بافیم یعنی زیر ها را به زیر و روها را به رو می بافیم

رج نهم

اولی رو بر میداریم، سه دانه به رو، دانه بعدی(دانه اول از سه دانه اشک)  رو بر میداریم، دو تا دانه بعدی را بر عکس دو تا یکی می کنیم(دانه دوم)، سپس دانه اول را بر روی دانه دوم می اندازیم، دانه بعدی رو به رو می بافیم، دانه بعدی رو به پنج دانه تبدیل می کنیم(به همون روشی که قبلا انجام دادیم)، دانه بعدی به رو، ادامه بافت هم همین روند را تکرار می کنیم سه تا دانه اشک به یک دانه تبدیل می شود و سه دانه ای که به رو بافته می شد دانه وسط به پنج دانه تبدیل می شود.

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش مدل کروکودیل با دو میل

آموزش مدل کروکودیل با دو میل
آموزش مدل کروکودیل با دو میل

مناسب بافت کارهای تزئینی، بافت سبد

هر پولک شامل هفت دانه می باشد به همراه یک دانه در کنار آن

شما باید دانه هایتان را هشت تایی در نظر بگیرید

هیجده دانه سر می اندازیم (16 دانه برای دو گل به همراه دو دانه برای اول و آخر بافت)

رج اول

همه دانه ها را از رو می بافیم

رج دوم

دانه اول از زیر می بافیم، یک ژته، یک دانه از زیر، یک ژته، یک زیر، یک ژته، یک زیر، یک ژته تا انتهای رج این کار را تکرار می کنیم.

رج سوم

اولی به رو بافته می شه، دانه ژته را ول می کنیم، دانه بافته رج قبلی رو به رو می بافیم و دانه ژته را ول می کنیم یعنی نمی بافیم، این کار را تا انتهای رج تکرار می کنیم.

رج چهارم

دانه اول به زیر می بافیم، نخ رو میاریم روی کار، هفت تا دانه را بر داشته بر روی میل سمت راست قرار می دهیم، نخ رو می بریم زیر کار، یک حلقه می زنیم، هفت تا دانه را یکی یکی بر روی این حلقه آخر می اندازیم، دانه بعدی یک زیر، یک ژته، یک زیر، یک ژته(یک دانه را به هفت دانه تبدیل می کنیم)بعد همان دانه را ول می کنیم، نخ رو میاریم روی کار باز هم هفت دانه را بدون بافتن روی میل سمت راست قرار می دهیم، یک حلقه می زنیم و روی بافت نگه می داریم و بعد هفت تا دانه را بر روی آن یک دانه می اندازیم، دانه بعدی را هم به هفت دانه تبدیل می کنیم (یک زیر، یک ژته)، بعد دانه را ول می کنیم، دانه آخر را هم به زیر می بافیم.

رج پنجم

همه دانه ها را از رو می بافیم( 18 دانه)

رج ششم

یک دانه به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم و این کار را تا انتهای رج تکرار می کنیم.

رج هفتم

دانه اول را از رو می بافیم، ژته را ول می کنیم(ژته ای که در رج قبل زدیم)، یک دانه به رو، ژته را از روی میل ول می کنیم و این کار را تا انتهای رج ادامه می دهیم.

نکته :

در بافت پولک های قبلی یکی رو بافتیم بعد هفت تا رو یکی کردیم، حالا در این بافت یکی را باید هفت دانه کنیم، یکی در میان پولک ها ها باید متفاوت باشند تا پولک ها جابجا شوند

اگر می خواهید پولک ها پشت هم باشه مثل مدل بافت پولک های قبلی بافت را انجام می دهیم

رج هشتم

دانه اول به زیر می بافیم، یک دانه را به هفت دانه تبدیل می کنیم( یک زیر، یک ژته)، نخ میاد روی کار هفت دانه بعدی را بدون بافتن روی میل سمت راست قرار می دهیم، یک حلقه می زنیم، هفت تا دانه را بر روی آن دانه می اندازیم، یک دانه را به هفت تا دانه تبدیل می کنیم(یک زیر، یک ژته)، نخ میاد روی کار، هفت تا دانه رو بر میداریم روی میل سمت راست قرار می دهیم، یک حلقه می زنیم مهم نیست که حلقه را چطور می زنیم، بعد یکی یکی هفت دانه را بر روی آن حلقه می اندازیم(نخ رو از زیر مهم نگه دارید)، دانه آخر را می بافیم.

رج نهم

همه دانه ها را از رو می بافیم

همین روند را برای ادامه بافت تکرار می کنیم.

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش مدل آناناسی با دو میل

آموزش مدل آناناسی با دو میل
آموزش مدل آناناسی با دو میل

این مدل حالت ژور و ژته داره

مناسب بلوز، ژاکت و لباس کودک مخصوصا اگر قسمت دامن بافته شود بسیار زیبا می شود

قبل از شروع به بافت این مدل کشبافت ببافید یعنی این مدل نیاز به بافت کشبافت دارد

دانه های این مدل 5 تا 5 تاست

رج اول

دانه اول رو بر میداریم، پنج دانه به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، یک دانه به زیر، سه تا دانه بعدی رو سه تا یکی می کنیم و به زیر می بافیم، یک دانه به زیر، یک ژته، پنج تا دانه به زیر و دانه آخر رو به رو می بافیم.

رج دوم

دانه اول رو بر میداریم، پنج تا دانه رو به رو می بافیم، دانه بعدی دانه ژته است که چون می خوایم دیده بشه به رو بر میداریم(جهت موافق بر میداریم)، بقیه دانه هم به رو بافته می شود

رج سوم

دانه اول رو بر میداریم، پنج تا دانه بعدی رو به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، یک دانه به زیر، سه تا یکی می کنیم و به زیر می بافیم، یک زیر، یک ژته، پنج تا به زیر می بافیم،

دانه آخر را به رو می بافیم

تا چهار رج رفت و برگشت این بافت را تکرار می کنیم( هشت رج)

از روی تعداد سوراخ های ژته هم می توانید متوجه شوید که چند رج بافتید باید چهار تا سوراخ ایجاد شده باشد

بعد از این مدل را جابجا می کنیم

رج بعدی

اولی رو بر میداریم، یک ژته می زنیم، یک دانه به زیر می بافیم، سه تا یکی می کنیم؛ یک دانه به زیر، یک ژته، پنج دانه به زیر می بافیم، یک ژته، یک دانه به زیر، سه تا یکی می کنیم، یک دانه به زیر، یک ژته از رو، آخری را به رو می بافیم.

رج بعدی

اولی رو نمی بافیم، بقیه دانه ها  را به رو می بافیم.

در حال بارگذاری پخش کننده...

 

بیشتر بخوانید : آموزش جامع بافت انواع مدلهای معروف بافتنی با دو میل

 

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up