آموزش گام به گام بافت جوراب با دو میل 

برای اندازه گیری بافت جوراب با دو میل

باید دو تا اندازه رو داشته باشید

یکی دور مچ پا (دور پا معمولی تقریبا 25 سانت)

اندازه کف پا از انگشت بزرگ تا انتهای پاشنه پا

برای یک فرد معمولی که نه لاغر نه توپر هست، 40 دانه سر می اندازیم

در این بافت ما یه مقداری بیشتر در نظر گرفتیم یعنی 50 تا دانه سر انداختیم

ویدیوی آموزشی توضیحات کلی بافت جوراب با دو میل

در حال بارگذاری پخش کننده...

چطور جوراب با دو میل را ببافیم؟

دانه اول بر میداریم، دو تا دونه به زیر، دو تا دونه به رو، دو تا زیر، نخ میاد بالا دو تا رو، تا انتهای رج این کار را تکرار می کنیم.

شما با توجه به سلیقه خودتون می تونید اندازه کشبافت جوراب را مشخص کنید در این نمونه 8 سانت کشبافت بافته شده است.

بعد از کشبافت هم می تونید مدل دلخواه خود را انتخاب کنید و ببافید که در این نمونه تا 14 سانت بافته شده است.

می تونید مدل تک رنگ یا دو رنگ انتخاب کنید

می تونید بافت مدل توری رو انتخاب کنید.

برای اینکه قسمت کشبافت جوراب شل و وارفته نشود

باید از قرقره کشی استفاده نمایید (از خرازی تهیه نمایید)

از لابه لای کشبافت به صورت دوری از توی کارتا پایین کشبافت، بدوزید و آخر کار آن را گره بزنید.

 

رج بعدی

در این مرحله می خوایم پاشنه پا را ببافیم

دانه ها را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم

در نمونه بافت ما به دو تا 25 قسمت تقسیم شدند.

بهتر در این قسمت یا از سنجاق بلند و یا از میل سومی استفاده شود

25 دانه ای که قرار در قسمت جلوی پا قرار بگیره رو در سنجاق بلند قرار می دهیم

ما شروع می کنیم به زدن پاشنه پا (در دقیقه سه دقیقه 29 ثانیه)

یه دور همه دانه ها را به زیر می بافیم

رج بعدی

دانه اول را نمی بافیم، طبق حرکت انجام شده در ویدیو آموزشی یک حلقه می زنیم( نخ رو محکم میکشیم تا سوراخ نیوفتد)، تا انتهای رج همه دانه ها را به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، باز هم مثل ویدیو آموزشی یک دانه اضافه می کنیم، همه دانه ها را به زیر می بافیم تا برسیم به دانه ای که رج قبلی اضافه کردیم،  آن دو دانه را نمی بافیم و بر می گردیم

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، یک دانه اضافه می کنیم، بقیه دانه ها را به رو می بافیم تا دو دانه آخر که آنها را نمی بافیم و بر می گردیم.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، یک دانه اضافه می کنیم، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم تا به دودانه آخر برسیم

این کار را چند رج انجام می دهیم تا برسیم به پاشنه پا

در این مرحله نیاز یه تقسیم بندی انجام دهیم. اگر 40 دانه سر انداخته بودیم، می رسیدیم به دونه 20، دو تا 7 تا، یک 6 تایی، وسط میشد شش تایی که باید ثابت می موند، دو تا هفت تا رو حالت ژته دار می کنیم.

الان که من 25 دانه دارم، این رو باید خودم تقسیم بندی کنم، که من دو تا نه تا در نظر می گیریم به جای هفت تا، هفت تا دونه هم برای وسط

دو تایی ها را از سمت چپ دو تا یکی می کنیم

در این مرحله نه تا دونه رو دو تا یکی کردیم

حالا باید دونه ها را از سنجاق در بیاوریم

از یک میل کمکی استفاده می کنیم

یک رج همه دانه ها را به زیر می بافیم، وقتی به دونه ها میل دوم می رسیم دانه ها را دو تا یکی می کنیم (طبق ویدیو آموزشی قسمت سوم دقیقه پنجم)، می رسیم به هفت تای وسط به زیر می بافیم

بر می گردیم دانه اول بر میداریم، یک دانه اضافه می کنیم، شش دانه بعدی رو به رو می بافیم و یک دانه دیگر رو هم به زیر می بافیم، دوباره بر می گردیم

یک دانه اضافه می کنیم، شش دانه به زیر می بافیم، دو تا دونه بعدی رو دو تا یکی می کنیم، دونه بعدی رو به زیر می بافیم( از دونه های 9 تایی)

دوباره بر می گردیم، یه دانه رو می گیریم، نخ میره پیشت کار، دانه های بعدی را به رو می بافیم، تا به دو تا دانه برسیم، که دو تا رو یکی می کنیم

اون طرف باز کردیم این طرف می بندیم

بر می گردیم، دانه اول رو بر میداریم، یک دانه اضافه می کنیم، به زیر می بافیم تا به دونه دوتایی برسیم، دو تا یکی، یک دونه بعدی رو هم به زیر می بافیم و دوباره بر می گردیم

در این مرحله پاشنه داره خودشو نشون میده

مثل رج های قبلی بافت را تکرار می کنیم

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، یک دانه اضافه می کنیم، دانه ها را به رو می بافیم تا به دو تایی برسیم آن را هم به رو دو تا یکی می کنیم

بعد از ایجاد پاشنه باید چی کار کنیم؟

برای بافت جوراب پای چپ، از یک میل سومی استفاده می کنیم، سه تا دانه رو به زیر می بافیم، دو تا بعدی رو نمی بافیم به میل سمت راست انتقال می دیم، چهار تا به زیر، دو تا نمی بافیم به میل سمت راست انتقال می دیم و این کار را تا وسط رج تکرار می کنیم. (تا اینجا 25 دانه داریم)، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم دو تا دانه آخر رو هم دو تا یکی می کنیم.

اگر 40 دانه سر انداختید، تا 12 سانت طول جوراب را ببافید.

اگر 50 دانه سر انداختید تا 14 سانت ببافید.

اگر هم می خواهید دو رنگ ببافید مثل آموزش در ویدیو آموزشی قسمت چهارم دقیقه 5 و 50 ثانیه عمل کنید.

رج بعدی

دونه اول بر میداریم، 24 دانه را به رو می بافیم، در این بافت رنگهای سفید به رو بافته می شود، رنگ دیگر را نمی بافیم ور می داریم

در این مرحله پنجه را می بافیم

به این نکته دقت کنید که پنجه درست مقابل پاشنه است

پنجه باید از دو تا پهلو کم شود

حتما اندازه گیری نمایید که دو لنگه هم اندازه شوند

چطور پنجه را ببافیم؟

ما دو تا 20 تایی یا دو تا 25 تایی داریم

در این بافت ما دو تا 25 تایی داریم که برای سایز 39 و 40 است

دانه اول را می بافیم، دو تا یکی برعکس انجام می دهیم ( طبق ویدیو آموزشی قسمت پنجم دقیقه سه و 11 ثانیه) به زیر، به زیر می بافیم تا انتهای قسمت جلو(نصف دانه ها)، دونه 23 و 24 رو دو تایی می کنیم، آخری رو هم به زیر می بافیم، زیر لب شمارش هم داشته باشید تا اشتباه نکنید، این کار تا انتهای پنجه ادامه پیدا می کند.

حالا پشت کار هستیم، دانه اول رو می بافیم، دو تا یکی برعکس، تا انتهای رج همه دانه ها را به زیر می بافیم، سه دانه آخر، دو تا دانه دو تا یکی می کنیم، دانه آخر رو هم به زیر می بافیم.

این کار را ادامه می دهیم تا هفت دانه از سمت راست و هفت دانه از سمت چپ باقی بماند.

تناسب ها باید رعایت شود

در بافت پنجه جوراب با دو میل، رج های برگشت نه اضافه می کنیم نه کم می کنیم

رج بعدی

رج سوم پاشنه، دانه اول رو می بافیم، دو تا یکی برعکس، این حرکت رو تا هفت تا دونه از دانه ها باقی مانده ادامه می دهیم، دو تا دونه دو تا یکی می کنیم، دو تا زیر، دو تا یکی برعکس، ادامه می یم تا انتهای رج به زیر می بافیم، دو تا دانه یکی مونده به آخر دو تا یکی می شود و دانه آخر به زیر می بافیم.

در این مرحله رسیدیم به قسمتی از پنجه، که هفت دانه از سمت راست و هفت دانه از سمت چپ مانده است.

در قسمت پشت کار

هفت تا دانه را به رو می بافیم، به شکل پشت و رو تا می کنیم(طبق ویدیو آموزشی شماره ششم دقیقه یک و 9 ثانیه)، حالا از یک میلی سومی استفاده می کنیم، یک دونه از میل پایین بر میداریم یکی از میل بالایی، یک در میان باید برداریم وگرنه سوراخ می افتد، پشت یقه هفت رو هم همین کار رو انجام می دهیم، حالا روی میل خودمان قرار می دهیم

نخ ما باید قسمت وسط باشد

حالا می خواهیم دانه ها را کور کنیم

یکی از بهترین راه ها این است که دانه اول را ببافیم، دو تا یکی ( طبق ویدیو آموزشی دقیقه سه قسمت ششم)، دانه اول رو می اندازیم روی این دانه (که دو تا یکی شده)، همین کار را تا انتهای رج تکرار می کنیم.

یک دانه می ماند که نخ ما را بلندتر می بریم که بتوانیم کنار جوراب را بدوزیم، از داخل آن یک دانه رد می کنیم

جوراب رو بر می گردانیم

با دقت طبق دقیقه 4 و 46 ثانیه می دوزیم

از قسمت پنجه شروع به دوختن می کنیم

دقت کنید نازک بدوزید تا پاهایتان در آن راحت باشد

امیدوارم از آموزش بافت جوراب با دو میل لذت برده باشید، خوشحال میشویم نظرات ارزشمند خود را در بخش نظرات همین صفحه مطرح بفرمایید

جهت تهیه محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت انواع بلوز، پلیور، سارافون و … می توانید به فروشگاه بافتنی کامواباف سری بزنید

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up