آموزش جامع بافت انواع کشبافت با دو میل

کامواباف در این مقاله قصد دارد انواع کشبافت را به شما عزیزان معرفی کند. متن توضیحات به همراه ویدیوهای آموزشی جهت آموزش انواع بافت کشبافت در این مقاله جامع ارائه می شود. به راحتی می توانید آموزش ببینید و ببافید.

آموزش کشبافت ابری با دو میل

آموزش کشبافت جودون با دو میل

آموزش کشبافت برجسته با دو میل

آموزش کشبافت فرانسوی با دو میل

آموزش کشبافت پیچی با دو میل

آموزش کشبافت دوجودون یا شطرنجی کوچک با دو میل

آموزش کشبافت تیغ ماهی با دو میل

آموزش کشبافت حاشیه با دو میل

آموزش کشبافت دولا با دو میل

آموزش کشبافت فشرده با دو میل

کشبافت ابری

کشبافت ابری مناسب به عنوان حاشیه یا کشبافت ازش استفاده کنیم، برای بافت لباسی که زیرش صاف بمونه و جمع نشه مثل پیراهن نوزاد یا کودک زیر بلوز آزاد باشه، برای بافت مانتو، یکی دیگه از کاربردهای این بافت برای شال گردن که خیلی مناسب چون لوله نمیشه و صاف می مونه

هر چقدر کاموای ما کلفت تر باشه بافت این مدل زیباتر میشه

برای بافت کشبافت ابری، اولی دانه را برداشته، رج اول رو همه از زیر می بافیم، رج های بعدی هم همه را از زیر می بافیم .

یک حالت دیگر برای بافت کشبافت ابری این است که همه رج ها را به رو ببافید.

آموزش کشبافت ابری

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت ابری

در حال بارگذاری پخش کننده...

کشبافت جودون

کشبافت جودون هم می تونه به عنوان حاشیه و هم در بافت به کار برده شود، این بافت معروف به جودون است.

چطور کشبافت جودون را ببافیم؟

رج اول اولین دانه را بر میداریم، دومی رو از زیر می بافیم، سومی از رو، تا انتهای بافت یک زیر یک رو می بافیم.

رج های بعدی دانه های زیر را به رو و دانه های رو را به زیر می بافیم.

دقت کنید رج دوم، اولین دانه را نمی بافیم، دانه دوم به رو و دانه سوم به زیر همینطور تا انتهای رج ادامه می دهیم.

از این کشبافت می توانید برای بافت حاشیه، بافت یقه، برای سر جیب استفاده کنید

جیب صاف می مونه و زیبایی خودش را حفظ می کند

همچنین شما می تونید یک تفاوتی در بافت ایجاد کنید، مثلا دو رج مثل هم ببافید که به صورت یک در میان زیر و رو بافته می شود رج سوم بر عکس شود که یک در میان رو و زیر بافته شود و دوباره رج پنجم برعکس شود.

کشبافت جودون به صورت برجسته برجسته بافته می شود

همچنین می تونید به صورت دو دانه در نظر بگیرید که دو دانه به زیر، دو دانه به رو تا انتهای رج  و رج بعدی دو تا دانه ای که به زیر بافتیم به رو ببافیم و دو دانه ای که به رو بافتیم به زیر ببافیم و رج های بعدی هم به همین صورت ادامه می دهیم.

کشبافت جودون

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت جودون

در حال بارگذاری پخش کننده...

کشبافت برجسته

برای بافت کشبافت برجسته

رج اول دانه اول را بر میداریم، دانه دوم را به رو می بافیم، نخ را به زیر برده و دانه سوم را بر میداریم نمی بافیم(بر روی میل سمت راست قرار می دهیم)، دانه بعدی را به رو می بافیم، نخ را میبریم زیرکار و دانه بعدی را نمی بافیم، دانه بعدی را به رو می بافیم و این کار را تا انتهای بافت ادامه می دهیم.

رج دوم، دانه اول را نمی بافیم، دانه دوم را به رو می بافیم، دانه بعدی رو به زیر می بافیم و این کار را تا انتهای رج ادامه می دهیم.

رج سوم مثل رج اول می بافیم

رج چهارم مثل رج دوم

هر دو رج شبیه به هم بافته می شود

این کار را تا انتهای بافت ادامه می دهیم.

کشبافت برجسته

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت برجسته

در حال بارگذاری پخش کننده...

کشبافت فرانسوی

کشبافت فرانسوی حالت ارتجاعی دارد

این بافت برای شال و کلاه مناسب است

دانه هایی که باید به زیر بافته شود در سوراخ یک ردیف پایین تر می بافیم

دانه اول را نمی بافیم برای حاشیه زیباتر، دانه دوم رو هم به خاطر حاشیه زیباتر به زیر می بافیم، دانه سوم از رو بافته می شود دانه چهارم نخ را به زیر برده و در سوراخ یک ردیف پایین آن را به زیر می بافیم.

همین کار را تا انتهای بافت ادامه می دهیم.

آموزش بافت کشبافت فرانسوی

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت فرانسوی

در حال بارگذاری پخش کننده...

کشبافت پیچی

در بافت کشبافت پیچی باید دقت کنید که میل باید از وسط رد شود و سپس بافته شود.

رج اول دانه اول را نمی بافیم، دانه بعدی رو به زیر می بافیم، دانه سوم رو به رو می بافیم

رج دوم، دانه اول رو نمی بافیم، دانه بعدی به رو بافته می شود، دانه سوم به زیر بافته می شود و تا انتهای رج این کار را ادامه دهید

رج های بعدی هم برعکس می بافیم دانه زیر به رو، دانه رو به زیر بافته می شود.

آموزش بافت کشبافت پیچی
کشبافت پیچی

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت پیچی 

در حال بارگذاری پخش کننده...

کشبافت دوجودون یا شطرنجی کوچک

 کشبافت دوجودون کاربرد بسیار زیادی دارد ولی چون ما نمی دونیم کجا ازش استفاده کنیم خیلی وقت ها این مدل رو به کار نمی بریم.

ما می خوایم یه پالتو ببافیم، می خوایم یه مانتو ببافیم، یا لباسی که کامواش ضخیمه، برای بافت یقه، سجافی که برای جادکمه میذاریم یعنی حاشیه دو طرف جلو لباس، برای شروع لباسمون کشبافت خودشو جمع می کنه، اگر مدل ابری ببافیم شل میشه ولی جودون یا دوجودون بسیار زیبا و قشنگ میشه

طرز بافتش هم بسیار ساده است فقط باید دقت کنید که اشتباه نکنید

رج اول دانه اول رو برمیداریم نمی بافیم، دو تا دونه بعدی رو به زیر و دو تا دونه بعدی را به رو می بافیم همینطور تا انتهای رج این کار را ادامه می دهیم دو تا زیر دو تا رو، دانه آخر رو هم برای حاشیه قشنگ تر از رو می بافیم.

رج دوم دانه اول رو نمی بافیم، دانه ها رو مثل رج قبل می بافیم دانه های زیر را به زیر و دانه های رو را به رو می بافیم.

رج سوم دانه اول رو بر میداریم، دو تا دونه بعدی رو به رو می بافیم یعنی برعکس دو رج قبل، دو تا دونه بعدی رو به زیر می بافیم و تا انتهای رج ادامه می دهیم

رج چهارم هم مثل رج سوم اولی را نمی بافیم دو دانه بعدی را به رو و دو دانه بعدی به زیر می بافیم و تا انتهای رج این کار را ادامه می دهیم.

این مدل کشبافت بر نمی گرده و لوله هم نمیشه

برای اینکه به عنوان سجاف در لباس از این کشبافت استفاده کنیم

به این صورت می بافیم:

8 تا دونه رو به عنوان حاشیه لباس در نظر می گیریم مثل رج اول می بافیم و بقیه بافت به صورت ساده یا هر مدلی که مدنظرتون برای بافت لباستان است.

رج بعدی ساده می بافیم تا به 8 تا دانه برسیم و بعد مثل رج قبلی می بافیم اگر به زیر بوده به زیر اگر به رو بوده به رو، هر دو رج بافت باید شبیه به هم بافته شود.

بافت کشبافت دوجودون رو تا یقه ادامه دهید و حتی می توانید برای بافت یقه هفت هم از این مدل استفاده کنید

آموزش کشبافت دوجودون
کشبافت دوجودون

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت دوجودون

در حال بارگذاری پخش کننده...

کشبافت تیغ ماهی

برای بافت این مدل کشبافت تعداد دانه باید زوج باشند

به عنوان نمونه من 10 تا دانه سر انداختم

رج اول دانه اول رو بر میداریم نمی بافیم، نخ میاد رو دو تا دونه رو بر میداریم نمی بافیم، نخ میره زیردو تا دونه از زیر می بافیم، نخ میاریم رو دو تا دونه رو بر میداریم نمی بافیم، نخ میره زیر دو تا رو از زیر می بافیم، به همین شکل تا انتهای رج می بافیم دانه آخر را هم به برای حاشیه زیباتر بافت به رو می بافیم.

رج دوم

دانه اول رو بر میداریم نمی بافیم، بقیه دانه ها همه از زیر بافته می شود چه اون دانه هایی که رج قبل بافته بودیم چه دانه هایی که نبافته بودیم.

رج سوم دوباره مثل رج اول می بافیم، دانه اول را نمی بافیم، نخ میاد روی کار دو تا دانه بعدی را نمی بافیم، نخ میره زیر کار و دو تا دانه بعدی به زیر بافته می شود، دوباره نخ میاد روی کار دو تا دانه بعدی را به رو می بافیم و همینطور تا انتهای بافت ادامه می دهیم.

رج چهارم را مثل رج دوم می بافیم.

کشبافت تیغ ماهی

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت تیغ ماهی

در حال بارگذاری پخش کننده...

در حال بارگذاری پخش کننده...

کشبافت حاشیه

برای بافت کشبافت حاشیه باید بسیار دقت کنید اگر یک دونه جا به جا شود مدل بسیار متفاوت بافته می شود به این حالت که یک دونه که باید تا بالا به زیر بافته می شده را به رو بافتم و اون دانه ای که باید به رو بافته می شده را به زیر بافتم با یک اختلاف خیلی جزیی مدل کلی تغییر کرده است

ولی مهم اینه که شما اصول رو یاد بگیرید

چطور کشبافت حاشیه را ببافیم؟

رج اول

دونه اول رو بر میداریم، دونه دوم رو از زیر می بافیم، دونه سوم رو بر میداریم، دانه چهارم به زیر می بافیم، دانه سوم با دونه چهارم از رو  جابه جا می کنیم و بعد به زیر می بافیم(دانه آخرکه جابجا کردیم)، دانه پنجم را هم از زیر می بافیم، دانه ششم رو نمی بافیم بر روی میل سمت راست قرار می دهیم، دانه هفتم رو به زیر می بافیم، دوباره دانه های ششم و هفتم با هم جابجا می کنیم، از رو دانه ششم رو روی میل سمت چپ میذاریم، دانه هفتم رو ول می کنیم و دوباره می گیریم و روی میل سمت راست قرار می دهیم، دانه ششم رو به زیر می بافیم، دانه بعدی رو هم به زیر می بافیم تا انتهای رج می بافیم به صورت ساده و بر می گردیم وقتی به دانه های حاشیه رسیدیم

رج دوم

دقت کنید دانه ای که به زیر بافته شده بود رو به زیر ببافید، اون دو تا دانه ای که با هم جابه جا کرده بودید رو به رو می بافیم یعنی دو دانه بعدی به رو بافته می شود، دونه بعدی به زیر بافته می شود و دو دانه بعدی به رو، دانه بعدی به زیر و دانه آخر به رو بافته می شود.

رج بعدی هم دانه اول رو برمیداریم، دانه دوم رو به زیر می بافیم، دانه سوم رو نمی بافیم، دانه چهارم رو به زیر می بافیم، دانه سوم و چهارم رو جابه جا می کنیم، دانه سوم رو از رو، روی میل سمت چپ قرار می دهیم دانه چهارم رو ول می کنیم و دوباره بر روی میل سمت راست قرار می دهیم و دانه سوم را که بر روی میل سمت چپ قرار داده بودیم را به زیر می بافیم، دانه پنجم را هم به زیر می بافیم، دانه ششم رو نمی بافیم بر روی میل سمت راست قرار می دهیم و دانه هفتم را به زیر می بافیم، دانه ششم رو، روی میل سمت چپ قرار می دهیم دانه هفتم را ول می کنیم و دوباره روی میل سمت راست قرار می دهیم و بعد دانه ششم را به زیر می بافیم، دانه هشتم را به زیر می بافیم. بقیه بافت را همنجوری که مد نظر خودتون بوده ببافید. (8 دانه مربوط به حاشیه بافت است)

همین کار رو تا انتهای بافت ادامه دهید

آموزش کشبافت حاشیه

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت حاشیه

در حال بارگذاری پخش کننده...

بیشتر بخوانید: آموزش بافت کشبافت دولا

کشبافت فشرده

این مدل مناسب حلقه جلیقه برای قسمت یقه

خودش باز نمیکنه حالت جمع و فشرده داره

برای بافت این کشبافت 10 تا دونه سر میندازیم(به عنوان نمونه بافت)

رج اول همه را یک زیر یک رو می بافیم، دانه اول را نمی بافیم تا حاشیه قشنگتری داشته باشیم، دانه دوم به زیر، دانه سوم به رو همینطور تا انتهای رج ادامه می دهیم، دانه آخر را به رو می بافیم.

رج دوم دو تا دانه اول را نمی بافیم، نخ رو میاریم رو، دانه بعدی رو به رو می بافیم، نخ رو می بریم زیر، دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، نخ رو میاریم رو دانه بعدی رو به رو می بافیم، نخ رو می بریم زیر دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم همینطور تا انتهای رج همین کار را ادامه می دهیم.

رج سوم

دانه اول نمی بافیم، دانه دوم رو به زیر می بافیم، دانه بعدی رو به رو می بافیم(این دانه رج قبلی بافته نشده فقط روی میل سمت راست قرار داده شده است) تا انتهای رج یکی زیر و یکی رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول رو نمی بافیم، دانه دوم را که قبلا به زیر بافته شده را هم نمی بافیم بر روی میل سمت راست قرار می دهیم، نخ میاد بالا دانه بعدی به رو بافته می شود، نخ رو به زیر میبریم و دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم

رج بعدی رج پشت

دانه اول رو نمی بافیم و دانه های بعدی به صورت یک زیر و یک رو بافته می شود.

کشیافت فشرده

ویدیو آموزشی ویدیو آموزشی بافت کشبافت فشرده

در حال بارگذاری پخش کننده...

بافتنی با دو میل

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو برامون در پایین همین صفحه ثبت کنید.

کلیک نمایید

جهت دانلود محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت انواع بلوز، پلیور، سارافون و … کلیک نمایید

با خرید آموزش های آنلاین بافتنی از فروشگاه وب سایت کامواباف، حامی تولید محتوای آموزشی هنر بافتنی با دو میل باشید

 

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up