کامواباف قصد دارد در این مقاله جامع آموزش بافت انواع مدلهای معروف بافتنی با دو میل را برای شما عزیزان ارائه دهد.

آموزش مدل های معروف پرطاووسی، مدل نخودی، مدل فندقی، مدل شاخ گوزنی، مدل نخودچی و مدل گیس بافت

امیداورم این آموزش ها رو ببینید و به راحتی بتونید ببافید

لطفا سوالات خودتون را در کامنت پایین این صفحه بنویسید در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود

آموزش بافت مدل پرطاووسی با دو میل

مدل پرطاووسی مناسب شال گردن و انواع لباس ها

برای بافت این مدل 20 دانه در نظر گرفتیم(نمونه کار)

شما با توجه به لباسی که در نظر دارید ببافید، تناسبش را ایجاد کنید

رج اول دانه اول رو بر میداریم، دانه دوم رو به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، یک دونه به زیر می بافیم، نخ میاد روی کار یه ژته می زنیم

تعداد دانه ها را با توجه به بافتتون می تونید بزرگ و کوچک در نظر بگیرید

چهار تا دونه رو دو تا یکی می کنیم ( 8 دانه تبدیل به 4 دانه می شود)

نخ رو میذاریم پایین، یک ژته می زنیم، یک زیر می بافیم، ژته بعدی رو می زنیم، یک زیر، ژته سوم و دوباره یک زیر، ژته چهارم نخ رو میاریم بالا و ژته رو برعکس می زنیم، چهار تا دانه را دو تا یکی می کنیم (از رو)

تا سه رج ساده می بافیم (رج اول همه از رو، رج بعدی از زیر، رج بعدی از رو)

رج بعد مدل رو تکرار می کنیم

دانه اول رو بر میداریم، دانه بعدی زیر می بافیم، بعد یه ژته می زنیم یک زیر می بافیم، ژته بعدی رو برعکس می زنیم، چهار تا رو، به رو دو تا یکی می کنیم،

نخ رو میاریم پایین، یک ژته می زنیم، یک زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، یک زیر، سومین ژته رو می زنیم یک زیر می بافیم، دوباره نخ میاد بالا برعکس ژته بر عکس می زنیم، بعد دو تا رو دو تا یکی میکنیم، یه زیر می بافیم

دوباره سه تا رج ساده می بافیم رج اول از رو، رج بعدی از زیر و رج سوم از رو

رج بعدی مدل رو دوباره می بافیم

هر چقدر کاموای شما نازک تر باشد تعداد دانه ها را بیشتر ، هر چقدر کاموا کلفت تر تعداد کمتر در نظر بگیرید

نقشه بافت مدل پرطاووسی
بافت مدل پر طاووسی

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش بافت مدل نخودی با دو میل

بهتر است برای بافت مدل نخودی تعداد دانه ها فرد در نظر گرفته شود

رج اول دانه اول رو برمیداریم و همه رو از زیر می بافیم

شما می تونید این نخودی هم رو کنار هم با فاصله کمتر ببافید و یا بینشان فاصله دهید

رج بعدی باز اولین دونه رو نمی بافیم و اون تعداد دانه ای که مدنظرمون هست به عنوان فاصله رو در نظر می گیریم که می تونه دو یا سه دانه باشد

بعد نخ رو می آریم روی کار، اولی رو به رو می بافیم بعد یک حلقه دور میل می زنیم، دوباره به رو می بافیم، یک حلقه می زنیم و دوباره در همان دانه، یکی دیگه به رو ببافید (یک دانه تبدیل به پنج دانه می شود)

بعد نخ رو به پایین می بریم مثلا سه تا فاصله مد نظرمون هست سه تا دانه رو به زیر می بافیم، بعد یک دانه را مثل قبل به پنج دانه تبدیل می کنیم( اولی رو به رو می بافیم، یک حلقه، دوباره به رو می بافیم، یک حلقه می زنیم و دوباره به رو می بافیم )

اگر می خوایم نخودی هم کنار هم با فاصله کم باشد، بینشان یک دانه در نظر می گیریم، اگر بخواهیم فاصله بیشتر شود تعداد دانه های بیشتری در نظر می گیریم

رج بعدی هم را از رو می بافیم

رج بعدی دو تا را به زیر می بافیم، دو تای اول رو نمی بافیم میذاریم روی میل سمت راست(اگر تعداد رو 7 تایی در نظر گرفتید سه تای اول رو نبافید) سه تای دوم رو به رو، سه تا یکی می کنیم از زیر دو تا دانه اول رو می گیریم و از این دانه رد می کنیم

بعد به ساده بافی ادامه می دیم

مجددا نخ رو می آریم به رو، دو تای اول رو نمی بافیم روی میل سمت راست می ذاریم، بعد سه تای بعدی رو سه تا یکی می کنیم، بعد دو تا اول رو که نبافتیم از زیر بر می داریم و از یک دانه رد می کنیم.

رج بعدی همه رو از زیر می بافیم

برای لباس شما می تونید یک در میان نخودی ببافید تا کنار هم قرار بگیرند

بافت مدل نخودی

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش بافت مدل فندقی با دو میل

برای بافت مدل فندقی، بین دو تا فندق تعداد دانه های فرد در نظر می گیریم

با توجه به سلیقه خودتون می توانید فندق ها را در قسمت های مختلف قرار دهید

هم لابلای هم هم در کنار و بالای هم

مدل فندقی را می توانید هم تک رنگ و هم چند رنگ ببافیم

سعی کنید دانه های بین دو فندوق را عدد فرد در نظر بگیرید تا توازن برقرار شود

در این بافت بین دو فندق نه دانه در نظر گرفتیم

دو تا چهار تا یکی هم وسط قرار می گیرد

چهار تا می بافیم و بعد دانه پنجم را به زیر می بافیم بعد بر می گردیم یک دانه پنجم رو تبدیل به دو دانه می کنیم (دو بار به رو می بافیم)،

دوباره بر می گردیم دو تا رو به زیر می بافیم ، دوباره بر می گردیم دانه اول رو دو بار به رو می بافیم دانه بعدی رو هم به رو می بافیم و دوباره بر می گردیم، دوباره سه تا رو به زیر می بافیم، دوباره بر می گردیم ،

دانه اول رو دو بار به رو می بافیم و بعد دو تا دانه بعدی رو هم به رو می بافیم، دوباره بر می گردیم هر چهار دانه را به زیر می بافیم ، دوباره بر می گردیم دانه اول را دو بار به رو می بافیم و بعد سه دانه بعدی رو هم به رو می بافیم

و دو باره بر می گردیم پنج دانه را با هم می گیریم و به یک دانه تبدیل می کنیم

شما می تونید با سلیقه خودتون دانه ها کمتر یا بیشتر در نظر بگیرید ولی معمولش پنج دانه است

برای کامواهای ضخیم شما می تونید سه تا دانه رو در نظر بگیرید و فاصله بین فندوق ها را بیشتر کنید

برای کامواهای نازک تر از این کاموایی که من می بافم، می تونید دانه ها را بیشتر در نظر بگیرید

بعد از دو رج می توانید دوباره فندق ها را ببافید

بافت انواع مدلهای معروف بافتنی با دو میل
بافت مدل فندوقی

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش بافت مدل پیچ شاخ گوزنی با دو میل

برای بافت مدل پیچ شاخ گوزنی تعداد دانه را تعیین می کنیم

این پیچ از چهار تیکه تشکیل می شود

اگر دو تایی می گیریم باید چهار تا دو تایی باشد، اگر سه تایی در نظر می گیریم باید چهارتا سه تایی باشد

دانه ها باید مضربی از چهار انتخاب شوند تا قابل تقسیم بر چهار باشند

برای بافت این مدل :

دانه اول را بر میداریم، سه تا رو از رو می بافیم، دو تا پیچ همزمان زده می شود، اول سه تای دوم رو، از رو از میل سمت چپ به میل سمت راست منتقل می کنیم، سه تای اول رو ول می کنیم و از زیر روی میل سمت چپ قرار می دهیم، حالا سه تای دوم رو که به میل راست منتقل کرده بودیم رو از میل سمت راست میذاریم روی میل سمت چپ، حالا این شش دانه رو می بافیم

لطفا دقت بفرمایید که سه تای دوم از رو برداشته شد و سه تای اول از زیر به میل سمت چپ منتقل شد

حالا دوباره سه تای دوم را از زیر می گیریم، از میل سمت چپ به میل سمت راست منتقل می کنیم، سه تای اول ول می کنیم و از روش به میل سمت چپ جابه جا می کنیم، سه تای دوم را از میل سمت راست به چپ منتقل می کنیم و این شش دانه رو از زیر می بافیم بقیه دانه های مانده را به رو می بافیم

این پیچ دقیقا مخالف پیچ قبلی انجام میشه سه تای دوم از زیر برداشته شد و سه تای اول از رو به میل سمت چپ منتقل می شود

بعد چهار تا 6 رج می بافیم (با توجه به ضخامت کاموا) ساده می بافیم

حالا دقیقا مثل قبل تکرار می کنیم

بافت مدل شاخ گوزنی

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش بافت مدل پیچ گیس بافت با دو میل

مدل گیس بافت یک مدل پیچ است

در این مدل سه تا سه تایی در نظر می گیریم

با توجه به کلفتی یا نازکی کاموا می توانید تعداد دانه ها را بیشتر یا کمتر در نظر بگیرید

عدد در نظر گرفته شده باید به طور مساوی قابل تقسیم به عدد سه باشد

مثلا 6 تا که سه تا دو تایی بشه یا 9 تا سه تا سه تایی بشه یا 12 تا سه تا 4 تایی بشه

یکبار سه تای سمت راستی رو میذاریم روی سه تای سمت چپ و چهار رج می بافیم و بعد سه تای سمت چپ رو میذاریم روی سه تای سمت راست(سه تای وسطی)

دانه اول رو بر میداریم، چنتا دانه از رو می بافیم، تا گیس ما خودش قشنگ نشون بده، سه تای دوم به رو بر میداریم روی میل سمت راست میذاریم، سه تای اول رو ول می کنیم و از زیر روی میل سمت چپ میذاریم، سه تای دوم که روی میل سمت راست بوده رو هم به میل چپ منتقل می کنیم، این شش دانه رو به زیر می بافیم، سه تای بعدی رو هم به زیر می بافیم این کار رو سه رج دیگه هم انجام میدیم

بعد رج بعدی با سه تای اول کاری نداریم، با 6 دانه بعدی کار داریم سه تای دوم رو از زیر بر میداریم به میل سمت راست انتقال میدیم، سه تای وسطی رو ول می کنیم میذاریم روی میل سمت چپ، سه تای  دوم که گذاشته بودیم روی میل سمت راست دوباره میذاریم روی میل سمت چپ و به زیر می بافیم

همین کار رو دوباره ادامه میدهیم

بافت مدل گیس بافت

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش بافت مدل نخودچی با دو میل

مدل نخودچی شبیه مدل نخودی، ریزتر بافته میشه که بهش میگیم نخودچی

این مدل برای قسمت های مختلف لباس مناسب است

روش بافت این مدل :

دانه اول رو بر می داریم، سه تا دونه بعدی رو سه تا یکی می کنیم ، یک زیر می بافیم، یک ژته می زنیم دوباره یک زیر می بافیم یعنی یک دانه را به سه دانه تبدیل می کنیم، دوباره سه تا دونه بعدی رو یکی می کنیم، دانه بعدی رو هم به سه دانه تبدیل می کنیم(یکی از زیر می بافیم، یک ژته می زنیم و دوباره از زیر می بافیم)

این روند تا انتهای بافت این رج ادامه می دیم

یه حسابی روی دانه ها داشته باشید یک جا کم می کنیم یه جا باید اضافه کنیم به این موضوع دقت کنید تا در رج های بعدی به مشکل بر نخوردید که دانه کم یا زیاد بیارید

رج بعدی

اولی رو بر میداریم، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یعنی پشت کار ما، همه از رو بافته می شود.

رج بعدی

جاها عوض می شود، یعنی ما قبلا سه تا یکی کردیم بعد یکی رو سه تا کردیم

حالا اول یکی رو سه تا می کنیم و بعد سه تا یکی می کنیم

در حقیقت بافت ما از پشت کار خودشو نشون میده

بافت مدل نخودچی

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش بافتنی با دو میل کامواباف

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو برامون در پایین همین صفحه ثبت کنید 

جهت تهیه محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت انواع بلوز، پلیور، سارافون و … می توانید به فروشگاه بافتنی کامواباف سری بزنید

با خرید آموزش های آنلاین بافتنی از فروشگاه وب سایت کامواباف،
حامی تولید محتوای آموزشی هنر بافتنی با دو میل باشید

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

7 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up